VarnaGreenEnergy.com - BOP, EPC


Услуги

 • Строителни работи повече
  • Фундаменти
  • Изграждане на Пътища за достъп
  • Изграждане на Работни площадки
 • Цялостен Проектов Мениджмънт
  • Консултация
  • Координиране
  • Планиране на разходите
  • Подготвителни дейности
  • Детайлно проучване
  • Професионално изпълнение
 • Технически Дю дилиджънс
  • Независим технически съветник като Варна Грийн Енерджи, може да направи оценка на техническата осъществимост на проекта. Процесът се нарича Технически Дю дилиджънс, през които рисковете, вероятността от възникване и потенциалното им въздействие върху проекта ще бъдат открити. Целта е първо да се гарантира техническата осъществимост на проекта, че инвестицията е издържана, и качеството е гарантирано. Това се постига чрез задълбочен преглед на всички активи и / или данни, за да се разкрие потенциалните рискови области за инвеститора.
 • Консултации
  • Варна Грийн Енерджи има опит в инициирането на конкретни консултации чрез собствените си познания на най-добрите практики и в съответствие с изискванията на клиента. Варна Грийн Енерджи може да осигури специални техники на консултиране които ще доведат до по голяма ефективност на проекта.
 • Оценка на проекта
  • Финансова и техническа
 • Проектиране
  • Проектиране на вятърен парк често е сложен и повтарящ се процес. В ранните етапи фокусът е върху идентифициране на приблизителния размер на проекта и изчистване на всеки "стоп" въпрос, преди да са направени твърде много разходи. С напредването на процеса на развитие, фокусът се променя, да се установят в подробности всички въпроси, които могат да повлияят на крайния размер и оформление на проекта, както и за оптимизиране на развитие в рамките на тези ограничения - с цел минимизиране на риска и максимизиране на възвръщаемостта на инвестициите. Варна Грийн Енерджи предлага цялостна услуга в проектирането на вятърни паркове - на всеки етап от първоначалното развитие на работен проект
 • Разрешения и споразумения,
  • Строителни Разрешения
  • Локални Разрешителни
  • Договори за Присъединяване към мрежата
 • Електромонтажни работи повече
  • Доставка и монтаж на необходимото Ел. оборудване
  • Цялостно изграждане на Електрическата инфраструктура
  • Подстанции
  • Окабеляване

Галерия