VarnaGreenEnergy.com - BOP, EPC
  • Цялостно проектиране и изграждане на вятърни паркове.

  • Строителни работи (BOP) Фундаменти, пътища

  • Електромонтажни работи (BOP) Трансформатори, Окабеляване

  • Строителни работи (BOP) Фундаменти, пътища.


НОВО!

DOWNLOAD:
OVOS VA-5-2013
RIOSV partII-21.06.13
SOL България, Информация за преценяване необходимостта от OVOS-15.04.13

Консултация и съдействие по присъединяването на Възобновяеми Енергийни Източници ( ВЕИ ) към електро преносната и електро разпределителната енергийната мрежа.

Обадете се сега безплатно за предварителен разговор

Тел / Fax: 052 694 774

Кои сме ние?

Варна Грийн Енерджи е специализирана инженерингова компания за цялостно проектиране и изграждане на вятърни паркове.

Компанията е основана на 16.05.2006 г. с основен предмет на дейност производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, консултантски услуги в сферата на вятърната енергия, както и пълно управление на проекти за вятърни паркове.

Фирмата започва дейността си с разработка и дизайн на собствените вятърни паркове на територията на общините Шабла и Каварна. . > VGE профил

Брошура

Варна Грийн Енерджи брошура 2011

Изпълнени Проекти

Референтен списък 2023

Последни Проекти

  • Проект Пролез 1,6MW


  • Проект Камен Бряг0,8MW

  • Последни Новини